Αν αναζητάτε εργασία στην αναπτυσσόμενη αγορά της Πληροφορικής, παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω :

Fax : 210-9423121                     ή
E-mail : info@mobiletechnology.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.