Θέλετε να εργαστείτε στην αναπτυσσόμενη αγορά της Πληροφορικής; Τότε παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας στο info@mobiletechnology.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΤΡΙΑ

 

Απαραίτητα προσόντα :

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 – 5 έτη σε ανάλογη θέση σε λογιστήριο, με ERP σύστημα
 • Τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. λογιστικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των εφαρμογών Ms Office
 • Εμπειρία στη χρήση του ERP συστήματος της entersoft
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση και εμπειρία Κ.Φ.Ε., Φ.Π.Α., μισθοδοσίας, εισαγωγών, δηλώσεων (Φ.Ε.,Φ.Μ.Υ.,παρακρατούμενων φόρων και λοιπών φορολογιών), κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Α΄ τάξης

Προσωπικά χαρακτηριστικά :

 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, διαχείρισης χρόνου, μεθοδικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
 • Ικανότητα πρωτοβουλίας και λήψης αποφάσεων

Παροχές εταιρείας :

 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Εργασία σε δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση

 

JUNIOR .NET DEVELOPER

 

Απαραίτητα προσόντα :

 • 6+ μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάπτυξη εφαρμογών (κατά προτίμηση mobile εφαρμογών
 • C# .NET Framework (v.2+)
 • SQL and RDBMS (SQL Server)
 • Object Oriented programming
 • Networking Fundamentals

 

Επιπρόσθετες γνώσεις (όχι απαραίτητες):

 • Xamarin (Android και Windows 10, κατά προτίμηση Xamarin forms για ανάπτυξη cross-platform εφαρμογών)
 • Asynchronous Programming
 • Windows Forms
 • Πτυχίο Πληροφορικής
 • Καλή γνώση αγγλικών

 

Στείλτε το βιογραφικό σας στο info@mobiletechnology.gr αναγράφοντας στο θέμα τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.