Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διανομής της Trade Logistics
 • Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διανομής της Trade Logistics
 • Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διανομής της Trade Logistics
 • Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διανομής της Trade Logistics
 • Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διανομής της Trade Logistics
Trade Logistics Automated Distribution Center

Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διανομής της Trade Logistics

 

Λίγα Λόγια:

Η TRADE LOGISTICS είναι μέλος του Ομίλου FOURLIS και παρέχει υπηρεσίες logistics σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Στην εγκατάσταση λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης παλετών αποτελούμενο από 600μ ραουλόδρομους και 8 αυτόματα ανυψωτικά μηχανήματα που κινούνται χωρίς χειριστές. Το σύστημα υποστηρίζεται από δύο διαφορετικά WMS τα οποία και έχουν εξασφαλισμένη αδιάλειπτη λειτουργία λόγω της ειδικής πλατφόρμας βάσεως δεδομένων που τα υποστηρίζει. Επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ειδικού Interface και συστήματος telegram που τα βοηθά να έχουν συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι παλέτες οι οποίες διακινούνται στην αποθήκη έχουν ζευγάρι ετικετών με κύκλωμα RFID τοποθετημένα επάνω στους τάκους. Ειδικό σύστημα καταγράφει και αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις των παλετών στο αυτοματοποιημένο τμήμα της αποθήκης.

Κατά τη φόρτωση στα φορτηγά καταγράφεται αυτόματα η ταυτότητα των παλετών, μέσω των αναγνωστών που διαβάζουν τα κυκλώματα RFID που είναι τοποθετημένα επάνω στις ετικέτες παλέτας. Έτσι υπάρχει πάντα η πληροφορία του τι φορτώθηκε σε κάθε φορτηγό, άμεσα και χωρίς καμία άλλη διαδικασία εκ μέρους του προσωπικού.

Η διαδικασία αυτή συνδέεται άμεσα με την στρατηγική της Trade Logistics, για ταχεία αναπλήρωση των αποθεμάτων των καταστημάτων χωρίς λάθη και με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

 

Περιγραφή της λύσης:

Αρχικά τοποθετήθηκε μια RFID πύλη που αποτελείται από έναν RFID reader και 4 κεραίες  οι οποίες μπήκαν περιμετρικά της ράμπας φόρτωσης.

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων τοποθετούνται επάνω στις παλέτες ετικέτες με RFID tags, οι οποίες εκτυπώνονται σε RFID εκτυπωτή στον οποίο γίνεται και ποιοτικός έλεγχος του κυκλώματος της ετικέτας. Στη συνέχεια οι παλέτες μέσω του αυτόματου συστήματος μεταφέρονται στις θέσεις αποθήκευσης. Κατά την αποστολή τους προς τα καταστήματα, περνώντας διαμέσου της πύλης, γίνεται η ανάγνωση της ετικέτας και η ταυτόχρονη ενημέρωση του WMS. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη φόρτωση αποστέλλονται ασύρματα στο WMS.

Πριν τη χρησιμοποίηση της παραπάνω εφαρμογής, σε κάθε ράμπα κατά τη διάρκεια της φόρτωσης υπήρχε ένας εργάτης αποθήκης ο οποίος με RF scanner σκάναρε κάθε παλέτα που έμπαινε στο φορτηγό, καταγράφοντας την ταυτότητα της.

Για να πιστοποιηθεί η αξιοπιστία της εφαρμογής, για ένα συγκεκριμένο διάστημα λειτουργούσαν παράλληλα και οι δυο τρόποι καταγραφής των παλετών. Λόγω του ότι η αποθήκη λειτουργεί τα τελευταία δυο χρόνια χωρίς λάθη στις αποστολές, στόχος είναι να εγκατασταθεί το σύστημα RFID σε όλες τις ράμπες, μόλις η πιστότητα του φτάσει στο 100%. Σήμερα η πιστότητα του είναι στο 99,9%.

Επόμενα βήματα θα είναι η λύση να επεκταθεί και στις ράμπες παραλαβής των καταστημάτων ΙΚΕΑ στην Ελλάδα. Τέλος, έχει εκφραστεί ενδιαφέρον να εφαρμοστεί η λύση και σε άλλα καταστήματα της ΙΚΕΑ στην Ευρώπη.

 

Οφέλη / Καινοτομία:

Η καινοτομία είναι η ενσωμάτωση της εφαρμογής RFID σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο κέντρο διανομής.

Η εφαρμογή RFID επεκτείνει τον υπάρχοντα αυτοματισμό στην αποθήκη και στην διαδικασία των φορτώσεων, για πολύ γρήγορη τροφοδοσία των καταστημάτων με άμεσα οφέλη: Μείωση χρόνου διαχείρισης, κόστους, ελλείψεων και διατήρησης της 100% αξιοπιστίας στις παραδόσεις εμπορευμάτων και την τροφοδοσία των καταστημάτων.

Μέχρι τώρα, ο έλεγχος των προϊόντων που φορτώνονταν γινόταν από έναν εργάτη αποθήκης με τη χρήση σκάνερ. Με την εφαρμογή της λύσης δεν θα υπάρχει ανάγκη παρουσίας εργάτη καθώς ο έλεγχος αυτός θα γίνεται από το χειριστή του ανυψωτικού μηχανήματος με τη βοήθεια οπτικού και ακουστικού σήματος.

Υπάρχουν 3 σημεία ελέγχου, 2 οπτικά και 1 ακουστικό. Οπτικά με ένδειξη οθόνης για επιβεβαίωση σωστού – λάθους, αλλά και ένδειξη αριθμού παλέτας και περιγραφής, ενώ ακουστικά με σειρήνα σε περίπτωση λάθους.

Το βασικό όφελος όπως αναφέραμε είναι ότι παύει να είναι απαραίτητη η παρουσία εργάτη που σκανάρει τις παλέτες στη διαδικασία φόρτωσης. Η απόσβεση της επένδυσης προβλέπεται να είναι σε ένα χρόνο. Επίσης το όφελος θα ολοκληρωθεί με την επέκταση της εφαρμογής και στις ράμπες εισόδου παραλαβών των καταστημάτων ΙΚΕΑ, λόγω του ότι θα υπάρχει άμεση καταγραφή των παραληφθέντων εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό τους σύστημα και η εύκολη ιχνηλασιμότητα τους εντός του χώρου των καταστημάτων, αλλά και η συντόμευση της διαδικασίας απογραφής μέσα στα καταστήματα.

 

Κομβικά σημεία στην επιτυχία της λύσης είναι τα παρακάτω:

 • Η σωστή επιλογή του εξοπλισμού (readers, κεραίες, εκτυπωτής RFID, ετικέτες RFID) και η ορθή εγκατάσταση των κεραιών ώστε να καλύπτουν τη ράμπα φόρτωσης.
 • Η πιστή τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών από το προσωπικό της αποθήκης που εμπλέκονται στις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης των εμπορευμάτων, και κυρίως από τους χειριστές που φορτώνουν τα εμπορεύματα στα φορτηγά.
 • Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ετικέτας.
 • Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της λειτουργίας των κυκλωμάτων RFID των ετικετών κατά τη φάση της εκτύπωσής τους, ώστε τυχόν προβληματικές ετικέτες να αποκλείονται από την εισαγωγή τους στην αποθήκη.
 • Η χρήση των κατάλληλων οπτικοακουστικών ενδείξεων για τους χειριστές ώστε να ενημερώνονται άμεσα και με απλό τρόπο κατά τη διαδικασία της φόρτωσης.
 • Η απρόσκοπτη και ταχεία διασύνδεση του RFID reader με το WMS για να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι της φόρτωσης. Η καθυστέρηση στην επικοινωνία επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνονται οι οπτικοακουστικές ενδείξεις οι οποίες ενημερώνουν τους χειριστές.
 • Η σωστή τοποθέτηση των ετικετών στις παλέτες με τα εμπορεύματα ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα καταστροφής του κυκλώματος RFID και η μη ανάγνωσή τους κατά τη φάση της μετακίνησης.