Παρακολούθηση χρόνου ζωής των προϊόντων στη ΜΕΤΡΟ
Παρακολούθηση του χρόνου ζωής των προϊόντων στη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

Η εταιρεία METRO ΑΕΒΕ, αμιγώς ελληνική εταιρία δραστηριοποιείται στην χώρα μας  με καταστήματά της Cash & Carry και My Market, διαθέτοντας  προϊόντα σε επαγγελματίες στη χονδρική μέσω των Cash & Carry και στη λιανική μέσω των My Market. Σήμερα η METRO διαθέτει 50 καταστήματα My Market και 41 Cash & Carry σε ολόκληρη την χώρα, ενώ το Φεβρουάριο του 2012 εγκαινίασε το 41o METROCASH & CARRY και το πρώτο για τη νέα χρονιά, στα Γλυκά Νερά.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών της METRO ΑΕΒΕ βρίσκεται η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας.  Έτσι η εταιρία  σε συνεργασία με την Mobile Technology επέλεξε τα ταχύτατα με imager scanner Honeywell 6100, τα οποία μεταξύ άλλων εξυπηρετούν την εφαρμογή που ανέπτυξε η METRO ΑΕΒΕ για την παρακολούθηση του χρόνου ζωής των προϊόντων.

 

Πιο αναλυτικά, στα καταστήματα My Market και Metro C&C για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και για τη μείωση των επιστροφών στους προμηθευτές, γίνονται συνεχείς έλεγχοι ανακύκλωσης σε ότι αφορά στην ημερομηνία λήξης τους. Η διαδικασία αυτή έχει οργανωθεί μηχανογραφικά και εξυπηρετείται από τα Φορητά Τερματικά Honeywell 6100.

 

Η ημερομηνία λήξης μιας παρτίδας καταγράφεται από υπάλληλο σε Φορητό Τερματικό και αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων (με σάρωση του γραμμωτού κωδικού και καταχώριση της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται επί της συσκευασίας του προϊόντος). Στη βάση δεδομένων υπάρχουν επίσης και στοιχεία για το χρόνο ζωής των προϊόντων.

Εφαρμογή backoffice παράγει ειδοποιήσεις στους χρήστες για την παρακολούθηση των προϊόντων. Καθημερινά το MeTrISys (λογισμικό backoffice των καταστημάτων της Metro), δημιουργεί ειδοποιήσεις προς τα Φορητά Τερματικά, όταν διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν αλλάζει στάδιο παρακολούθησης. Τα στάδια που παρακολουθούνται είναι:

 

  • Προώθησης: Μετά από κάποιο χρόνο ζωής και ενώ απομένει ακόμη αρκετός χρόνος πριν από την ημερομηνία λήξης του, το προϊόν που σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει συναφθεί με τον προμηθευτή δεν επιστρέφεται σε αυτόν, προτείνεται να ενταχθεί σε προωθητική ενέργεια μειωμένης τιμής (π.χ. 10%, 30% κ.ά.). Ο χειριστής του Φορητού Τερματικού ελέγχει στο ράφι αν υπάρχουν τεμάχια του συγκεκριμένου προϊόντος και στην περίπτωση που βρεθούν δηλώνεται στο MeTrISys ότι πρέπει να συνεχίσει την παρακολούθηση του προϊόντος μέχρι το επόμενο στάδιο (στάδιο Απόσυρσης). Στην περίπτωση που δεν βρεθούν τεμάχια, δηλώνεται στο MeTrISys να διακόψει την παρακολούθηση.

 

  • Απόσυρσης: Μετά από κάποιο χρόνο ζωής και αν δεν απομένει αρκετός χρόνος μέχρι την ημερομηνία λήξης είτε το προϊόν έχει χαρακτηριστεί προς Προώθησης είτε όχι (περίπτωση που ο προμηθευτής δέχεται την έγκαιρη επιστροφή του ως κατάλληλου), επισημαίνεται σε χειριστή του Φορητού Τερματικού ότι πρέπει να πραγματοποιήσει έλεγχο στο ράφι για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ακόμη τεμάχια αυτού του προϊόντος με συγκεκριμένη κοντινή ημερομηνία λήξης. Ο χειριστής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την ενέργειά του. Από την ημερομηνία Απόσυρσης μέχρι την ημερομηνία Λήξης το MeTrISys ειδοποιεί καθημερινά για την Απόσυρση του προϊόντος μέχρι κάποιος χειριστής να δηλώσει από το Φορητό Τερματικό του ότι το απέσυρε.

 

  • Λήξης: Στην περίπτωση που ένα προϊόν φτάσει στην ημερομηνία λήξης του (ας σημειωθεί ότι υπάρχουν προϊόντα χρόνου ζωής της τάξης των 4 ημερών ή και λιγότερο) στο Φορητό Τερματικό στέλνεται ρητή εντολή άμεσης απόσυρσης του προϊόντος χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στο χειριστή να πραγματοποιήσει άλλες λειτουργίες και να παρακάμψει αυτήν την εργασία.

 

Με μια τέτοια συνεργασία ανθρώπου-μηχανής η εταιρεία Metro εφαρμόζοντας με αυτήν την αυστηρότητα τους ελέγχους της τολμά και έχει αναρτήσει στα καταστήματά της πινακίδες που επισημαίνει στους πελάτες της ότι:

«Εμείς στα My Market είμαστε σίγουροι ότι εξασφαλίζουμε τη γρήγορη ανακύκλωση των προϊόντων, παρόλα αυτά αν μας υποδείξετε ληγμένο προϊόν μέσα στο κατάστημα θα σας δώσουμε δύο ίδια δωρεάν»