banner espa

Θέσεις Εργασίας

Θέλετε να ενταχθείτε στο δυναμικό της Mobile Technology; Αν είστε tech-enthusiast και θέλετε να εργαστείτε στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της Πληροφορικής, εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας.

Προσφέρουμε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με ελκυστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων), ιδιωτική ασφάλιση υγείας και συνεχή εκπαίδευση. Το προσωπικό μας αποτελείται από 38 άτομα, μεταξύ αυτών τεχνικοί, προγραμματιστές, σύμβουλοι πωλήσεων κ.α. ειδικότητες.

Key Account Sales Manager για HVC & Integrators

Κύρια Καθήκοντα

-Αύξηση πωλήσεων του απαιτητικού portfolio μας

-Εντοπισμός δυνητικών εταιρικών πελατών από τους κλάδους των Logistics και της Λιανικής, μέσω έρευνας και networking, καθώς και επικοινωνία μαζί τους, προκειμένου να οριστούν συναντήσεις ή παρουσιάσεις

-Αναγνώριση key stakeholders για την κατανόηση των road maps των πελατών, των υφιστάμενων τάσεων της αγοράς στην εφοδιαστική αλυσίδα και της δημιουργίας προτάσεων που θα υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες

-Account management και περιοδικές επισκέψεις σε πελάτες για τη ενίσχυση του engagement

-Επικοινωνία με πελάτες, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις, παρέχοντας γενικές ή και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες, έγγραφα κ.α. καθώς και υποστήριξη

-Διαχείριση παραπόνων των πελατών, εντοπίζοντας το εκάστοτε πρόβλημα και προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις

-Επίτευξη ή και υπέρβαση των στόχων που έχουν οριστεί για τις Πωλήσεις

-Παρακολούθηση και συμμόρφωση με το channel pipeline και τα forecast metrics

-Ενημέρωση για την εξέλιξη των μηνιαίων/τριμηνιαίων στόχων και του forecast πωλήσεων

-Παρακολούθηση και καταγραφή όλης της επικοινωνίας με τους πελάτες (emails, προσφορές) στο σύστημα ERP/CRM

-Εντοπισμός και δημιουργία νέων ευκαιριών πώλησης, συμμετέχοντας σε κομβικές διαδικασίες των πωλήσεων και κοινοποιώντας τις καλύτερες πρακτικές

-Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις για τους κλάδους της Λιανικής και των Logistics

-Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του ανταγωνισμού

Απαραίτητα Προσόντα

-Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Σχολής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
-5+ χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία και διαχείριση μεγάλων λογαριασμών B2B για την πώληση λογισμικού
-Εμπειρία στην επικοινωνία και παρουσίαση περίπλοκων λύσεων με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών
-Προσήλωση στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, συμπ. βελτιστοποίηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και διαπραγμάτευσης, διάκριση segments της αγοράς και αποτελεσματικές τεχνικές εκπαίδευσης
-Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, πολλαπλών καθηκόντων και όγκου δουλειάς
-Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
-Εστίαση στο αποτέλεσμα
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
-Γνώση συστημάτων ERP, CRM και MS Office – ειδικότερα PowerPoint, Excel και Word
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
-Δίπλωμα Οδήγησης
 

Sales Administrator


Κύρια καθήκοντα

-Υποστήριξη των καθημερινών εσωτερικών διαδικασιών του Τμήματος Πωλήσεων, καθώς και του Προϊσταμένου του Τμήματος σε επιμέρους ad hoc projects
-Προετοιμασία και ολοκλήρωση προσφορών στο ERP της εταιρείας
-Διεκπεραίωση παραγγελιών μέσω email ή τηλεφώνου
-Εσωτερική ενημέρωση για το feedback των πελατών
-Υποστήριξη των online καναλιών πώλησης που χρησιμοποιεί η εταιρεία
-Συντήρηση και ανανέωση των αρχείων πελατών
-Έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων σε παραγγελίες και τιμολόγια
-Επικοινωνία με πελάτες για προσφορές ή διευκρινίσεις
-Διεκπεραίωση εσωτερικών πωλήσεων
-Συνεργασία με το Τμήμα Logistics για τη διασφάλιση των έγκαιρων παραδόσεων
-Ανανέωση των μηνιαίων Sales Reports για την πρόοδο των πωλήσεων, καθώς και των παρουσιάσεων για τη λειτουργία και εξέλιξη των διαδικασιών διαχείρισης
-Contact point για θέματα account management

Απαραίτητα Προσόντα

-Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση ERP (ιδανικά Entersoft) και στο MS Office (ιδίως MS Excel)
-Εργασιακή εμπειρία ως Sales Administrator ή σε αντίστοιχη θέση
-Κατανόηση των sales performance metrics
-Ομαδικότητα και υπευθυνότητα
-Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο (Ελληνικά & Αγγλικά)
-Πτυχίο σε Marketing, Πωλήσεις ή συναφές αντικείμενο σπουδών
-Δίπλωμα Οδήγησης
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)
 

Αν πληροίτε τις παραπάνω προδιαγραφές, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail info@mobiletechnology.gr  

Activate