banner espa

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29/10/2021

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29/10/2021

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «MOBILE TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 122146001000 αποφάσισε παμψηφεί τα κάτωθι:


Προέδρου και παμψηφεί αποφασίζει :


α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του υπέρ το άρτιο ποσού, κατά εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (172.892,00) ευρώ, με έκδοση τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (345.784) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία, που θα διανεμηθούν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, λαμβανομένου και του ποσοστού των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο, αφού δεν μπορούν να συμμετέχουν και δεν θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και,
β) Την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (172.892,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση και ακύρωση του αριθμού των μετοχών κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερες (345.784) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (0,50) λεπτών η κάθε μία, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας, για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν και θα ακυρωθεί, θα λάβουν επιστροφή το ποσό των πενήντα (0,50) λεπτών. Σημειώνεται ότι στην μείωση αυτή και επιστροφή του κεφαλαίου δεν θα συμμετέχουν οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.


Με την αύξηση και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (470.353,50) και διαιρείται σε εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες επτά (940.707) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία.
Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, δια της προσθήκης νέας παραγράφου.

29 Οκτωβρίου 2021
 

Activate