Η Mobile Technology ιδρύθηκε το 2003 από καταξιωμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής. Δραστηριοποιείται στον τομέα Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων και Φορητών Υπολογιστικών Συστημάτων για επιχειρησιακά περιβάλλοντα και παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις που προορίζονται για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής : Τιμολόγηση Επί Αυτοκινήτου, Proof of Delivery, Field Service, Διαχείριση Αποθηκευτικών Χώρων, Λιανική, Law Enforcement και RFID.
 
Πιο συγκεκριμένα, η MOBILE TECHNOLOGY εμπορεύεται προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισμού AIDC (Automatic identification and Data Capture) και δικτύων επικοινωνιών στον τομέα των Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων (Automatic Data Collection). Επιπρόσθετα, παρέχει πλήρη υποστήριξη, ανταλλακτικά και αναλώσιμα των προαναφερθέντων προϊόντων, τα οποία προμηθεύεται από τους σημαντικότερους προμηθευτές διεθνώς, με τον όμιλο HONEYWELL (Intermec, Datamax & Vocollect) να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εταιρεία αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων Φορητών Υπολογιστικών Συστημάτων, οι οποίες συντελούν στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της MOBILE TECHNOLOGY αποτελεί η συστηματική επένδυσή της στην έρευνα και στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της. Πράγματι, η εταιρεία διαθέτει μία καταρτισμένη ομάδα προγραμματιστών, μηχανικών συστημάτων και ηλεκτρονικών μηχανικών, ικανή όχι μόνο να υποστηρίξει τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης, ανάπτυξης και εξοπλισμού, αλλά και να τις προσαρμόσει στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι εν λόγω τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα εξής :

  • Τερματικά βαριάς χρήσης με γραφικό interface
  • Περιβάλλον ανάπτυξης τεχνολογίας Microsoft.NET
  • Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα : DOS, Windows Mobile, Windows CE.net
  • Ασύρματες τεχνολογίες δικτύωσης 3G, GPRS, GSM, RF 802,11b/g και Bluetooth
  • Σύνδεση με δορυφορικά συστήματα GPS και περιβάλλοντα διαχείρισης στόλου