Η Mobile Technology διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, τις ανάγκες των οποίων υποστηρίζει με την ίδια προσήλωση σε επίπεδο pre-sales και after sales. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία διαμόρφωσε ένα ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών που επεκτείνεται στις σημαντικότερες πόλεις της χώρας και ανταποκρίνεται άμεσα και επιτυχώς στις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της εταιρείας στην περιφέρεια.