Οι επιχειρησιακές διαδικασίες ακόμα και στην καλύτερη εκτέλεσή τους χαρακτηρίζονται από μία εγγενή αδυναμία, το κενό της επικοινωνίας μεταξύ του έμψυχου δυναμικού των επιχειρήσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.


Η τεχνολογία Vocollect Voice αποτελεί ίσως το βέλτιστο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης αυτού του «λειτουργικού χάσματος», δεδομένου ότι εξαλείφει την ανάγκη εφαρμογής συμβατικών διαδικασιών, όπως είναι η εισαγωγή, διαχείριση κ.ο.κ. δεδομένων από τους χρήστες.

 

vocollect_voiceΟι τελευταίοι αποκτούν τη δυνατότητα να υλοποιούν τα καθημερινά καθήκοντά τους απλά συνομιλώντας με τη συσκευή που χειρίζονται και μάλιστα στη γλώσσα τους.
Δύνανται να επιλέξουν μεταξύ εννέα διαφορετικών ταχυτήτων εκφοράς λόγου με τη μέγιστη να ανέρχεται στις 400 λέξεις / λεπτό. 


Οι εντολές πλέον δεν καταχωρούνται, αλλά εκφωνούνται και αντίστροφα, η καθοδήγηση από το φορητό τερματικό πραγματοποιείται φωνητικά και όχι μέσω των ενδείξεων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

Τα συστήματα διαχείρισης φωνητικών εντολών της Vocollect αποδεσμεύουν τα χέρια και την προσοχή των χρηστών από τα φορητά τερματικά, επιτρέπουν τη μέγιστη συγκέντρωσή τους σε αυτά καθαυτά τα καθήκοντά τους και παράλληλα, αναβαθμίζουν αισθητά τις εργονομικές συνθήκες της εργασίας τους.
Τα παραπάνω οφέλη αποτυπώνονται στην εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας κατά 15-30%.
Δεδομένου ότι πλέον οι εργασίες καθοδηγούνται από το σύστημα σε πραγματικό χρόνο βήμα προς βήμα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους βελτιστοποιείται σε ποσοστό 99,99%.


Η αναπόφευκτη παράλληλη μείωση των λαθών κυμαίνεται σε εξίσου υψηλά επίπεδα (60-80%) με τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων (συντήρηση, αναλώσιμα κ.ο.κ.) να σημειώνουν ανάλογη πτώση.
Ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης του προσωπικού επίσης μειώνεται στο 50% και η απόσβεση της επένδυσης ολοκληρώνεται σε διάστημα 9-12 μηνών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αυτό πραγματοποιήθηκε μόλις εντός τριών μηνών.

Οι λύσεις που στηρίζονται στην τεχνολογία Vocollect Voice ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των αποθηκών και της λιανικής, ενώ στο προσεχές μέλλον αναμένεται να επεκταθούν δυναμικά και σε άλλους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως είναι το Sales Force Automation.
Αναλυτικά τα πεδία εφαρμογής, για τα οποία προορίζεται η συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι τα εξής:

• Εκτέλεση παραγγελιών-picking (κιβώτια, τεμάχια, επιλογή από κυλιόμενο ιμάντα)
• Απόθεση
• Αναπλήρωση
• Μεταφορά
• Καταμέτρηση
• Επαλήθευση
• Παραλαβή

 

Δείτε περισσότερα: Vocollect Brochure   Vocollect Solutions 

Επιλέξτε κατηγορία