Υπηρεσίες H/W

Σε επίπεδο hardware η Mobile Technology παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες εργασίες μελέτης, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού. Στόχο της εταιρείας αποτελεί η διασφάλιση της αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων που έχει εγκαταστήσει στους πελάτες της σε βάθος χρόνου.  Οι πελάτες της Mobile Technology ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής τους έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της υποστήριξης on call ή της υποστήριξης μέσω συμβολαίου συντήρησης. Αναλυτικά :

 

 

Υποστήριξη On-Call

Ο πελάτης ενημερώνει τo Τμήμα Υποστήριξης της εταιρίας τηλεφωνικώς, μέσω fax, ή  e-mail και αναφέρει τη βλάβη, περιγράφοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ακολουθεί έγγραφη προσφορά από την πλευρά της Mobile Technology αναφορικά με το κόστος της επιδιόρθωσης και εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από τον πελάτη, καταρτισμένος τεχνικός της εταιρείας επισκέπτεται το χώρο του ή η συσκευή αποστέλλεται προς επιδιόρθωση στα γραφεία της Mobile Technology. 


 

 

Υποστήριξη μέσω Συμβολαίου Συντήρησης (Next Business Day)

• Αττική
Η MOBILE  TECHNOLOGY παρεμβαίνει εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ωρών κατόπιν της σχετικής κλήσης ή αίτησης του πελάτη.
Εφόσον η εταιρεία ενημερωθεί μετά τις 14.00μ.μ. δεσμεύεται να εξυπηρετήσει το αίτημα του πελάτη την επόμενη ημέρα, εκτός εάν έχει προηγηθεί διαφορετική διευθέτηση.
• Ελληνική Περιφέρειαmobile_technology_hardware
Η Mobile Technology μεταβιβάζει την κλήση του πελάτη στον πλησιέστερο πιστοποιημένο συνεργάτη της, προκειμένου να αναλάβει την αποκατάσταση της βλάβης εντός 24 ωρών. Εναλλακτικά η συσκευή αποστέλλεται στα γραφεία της εταιρείας για επιδιόρθωση.