Υπηρεσίες S/W

Σε επίπεδο software η Mobile Technology παρέχει υπηρεσίες πλήρους υποστήριξης στις εφαρμογές που έχει εγκαταστήσει η ίδια, καθώς και στις τρέχουσες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι πελάτες της (υπό προϋποθέσεις). Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την έρευνα, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση εξοπλισμού επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων (PC, Servers και δίκτυα LAN/WAN, ασύρματα ή στατικά).

Ειδικότερα όσων αφορά στην υποστήριξη των ασύρματων δικτύων η εταιρεία παρέχει τις εξής δυνατότητες :

• Site survey (μέτρηση κάλυψης χώρου για τη βέλτιστη εγκατάσταση των κεραιών)
• Εξειδικευμένες προτάσεις σε επίπεδο εξοπλισμού
• Εγκατάσταση εξοπλισμού
• Data δίκτυα και Voice Over IP
• Ολοκληρωμένος σχεδιασμός δικτύων Data και Voice μέσω των κατάλληλων τεχνικών και οικονομικών μελετών
• Μελέτη ασφάλειας ασύρματων δικτύων

Οι πελάτες της Mobile Technology ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής τους έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της υποστήριξης on call ή της υποστήριξης μέσω συμβολαίου συντήρησης. Αναλυτικά :

Υποστήριξη On-Call

Ο πελάτης ενημερώνει τo Τmobile_technology_softwareμήμα Υποστήριξης της εταιρίας τηλεφωνικώς, μέσω fax, ή  e-mail και αναφέρει τη βλάβη, περιγράφοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Ακολουθεί έγγραφη προσφορά από την πλευρά της Mobile Technology αναφορικά με το κόστος της επίσκεψης και εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από τον πελάτη, καταρτισμένος τεχνικός της εταιρείας επισκέπτεται το χώρο του πελάτη και επιδιορθώνει τη βλάβη.
 

 

Υποστήριξη μέσω Συμβολαίου Συντήρησης (Next Business Day)

• Αττική
Η MOBILE  TECHNOLOGY παρεμβαίνει εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ωρών κατόπιν της σχετικής κλήσης ή αίτησης του πελάτη.
Εφόσον η εταιρεία ενημερωθεί μετά τις 14.00μ.μ. δεσμεύεται να εξυπηρετήσει το αίτημα του πελάτη την επόμενη ημέρα, εκτός εάν έχει προηγηθεί διαφορετική διευθέτηση.
• Ελληνική Περιφέρεια
Η Mobile Technology μεταβιβάζει την κλήση του πελάτη στον πλησιέστερο πιστοποιημένο συνεργάτη της, προκειμένου να αναλάβει την αποκατάσταση της βλάβης εντός 24 ωρών.