Οι λύσεις που στηρίζονται στην τεχνολογία Vocollect Voice ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των αποθηκών και της λιανικής, ενώ στο προσεχές μέλλον αναμένεται να επεκταθούν δυναμικά και σε άλλους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως είναι το Sales Force Automation.

 

Αναλυτικά τα Πεδία Εφαρμογής, για τα οποία προορίζεται η συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι τα εξής:

 

• Εκτέλεση παραγγελιών-picking (κιβώτια, τεμάχια, επιλογή από κυλιόμενο ιμάντα)
• Απόθεση
• Αναπλήρωση
• Μεταφορά
• Καταμέτρηση
• Επαλήθευση
• Παραλαβή

 

Οι εντολές πλέον δεν καταχωρούνται, αλλά εκφωνούνται και αντίστροφα, η καθοδήγηση από το φορητό τερματικό πραγματοποιείται φωνητικά και όχι μέσω των ενδείξεων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.

 

Πλεονεκτήματα

 

  • Τα συστήματα διαχείρισης φωνητικών εντολών της Vocollect αποδεσμεύουν τα χέρια και την προσοχή των χρηστών από τα φορητά τερματικά, επιτρέπουν τη μέγιστη συγκέντρωσή τους σε αυτά καθαυτά τα καθήκοντά τους και παράλληλα, αναβαθμίζουν αισθητά τις εργονομικές συνθήκες της εργασίας τους.
  • Εξαλείφει την ανάγκη εφαρμογής συμβατικών διαδικασιών, όπως είναι η εισαγωγή, διαχείριση κ.ο.κ. δεδομένων από τους χρήστες.
  • Οι τελευταίοι αποκτούν τη δυνατότητα να υλοποιούν τα καθημερινά καθήκοντά τους απλά συνομιλώντας με τη συσκευή που χειρίζονται και μάλιστα στη γλώσσα τους.
  • Δύνανται να επιλέξουν μεταξύ εννέα διαφορετικών ταχυτήτων εκφοράς λόγου με τη μέγιστη να ανέρχεται στις 400 λέξεις / λεπτό. 
  • Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας κατά 15-30%.
  • Δεδομένου ότι πλέον οι εργασίες καθοδηγούνται από το σύστημα σε πραγματικό χρόνο βήμα προς βήμα, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητά τους βελτιστοποιείται σε ποσοστό 99,99%.
  • Η αναπόφευκτη παράλληλη μείωση των λαθών κυμαίνεται σε εξίσου υψηλά επίπεδα (60-80%) με τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων (συντήρηση, αναλώσιμα κ.ο.κ.) να σημειώνουν ανάλογη πτώση.
  • Ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης του προσωπικού επίσης μειώνεται στο 50%
  • Η απόσβεση της επένδυσης ολοκληρώνεται σε διάστημα 9-12 μηνών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αυτό πραγματοποιήθηκε μόλις εντός τριών μηνών.

 

vocollect_voice


 

Δείτε περισσότερα: Vocollect Brochure   Vocollect Solutions 

Επιλέξτε κατηγορία